MediActeur

Stichting MediActeur maakt gebruik van kunst om maatschappelijke vraagstukken bespreekbaar te maken. De projecten zijn educatief en gericht op maatschappelijk geëngageerde thema’s zoals integratie, acceptatie en tolerantie.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het theater, film en creatieve activiteiten. Hiermee wil deze stichting een brug vormen tussen mensen met verschillende culturele achtergronden. De inspiratie wordt gehaald uit de problemen die we dagelijks tegenkomen in onze samenleving en daarom willen wij graag een bijdrage leveren door actief mee te denken in oplossingen.

Wij geloven namelijk dat we met behulp van kunst kunnen aanzetten tot het voeren van een discussie over problemen op een respectvolle manier.